Raftový vodca

Sprievodcovské služby/vodcovské služby

  • Služby vodáckeho a rybárskeho sprievodcu na Hrona, kdekoľvek na Slovensku, v Európe a aj v šírom svete.
  • Služby raftového vodcu (Raft Guide) kdekoľvek na divokej vode vyššej obtiažnosti.