Muškárenie / rybolov

Hron

Sprievodcovstvo, poradenstvo, výučba muškárenia a viazania mušiek. Doprava a servis pri love. Aktuálne informácie o počasí, prietoku a podmienkach pre rybolov. Zabezpečenie ubytovania, stravovania a povolení na rybolov. Možnosť zapožičania muškárskej výstroje. Prehliadky revírov na športových lodiach.

Slovensko

Sprievodcovstvo a ostatné uvedené služby poskytujem aj na riekach Váh, Revúca, Turiec, Belá, Dunajec a Poprad. Takisto aj na všetkých ostatných riekach na Slovensku.

Soča Slovinsko

Muškárenie na hornom toku rieky Soča v úseku Bovec – Kobarid – Tolmin a na prítokoch Korytnica, Učja, Tolminka, Bača, Idrijca.

Zabezpečenie ubytovania, stravovania a povolení na rybolov. Možnosť prehliadky Soče na športových lodiach. Muškársky sprievodca pri love, dokonale poznajúci podmienky a dané rieky.

Európa

Zostavenie muškárskych expedícií. Kdekoľvek v Európe /Rakúsko, Bosna, Čierna Hora, Poľsko, Fínsko, Švédsko, Nórsko, Rumunsko a Rusko/

Prívlač – muškárenie z člna

Liptovská Mara a tiež ktorékoľvek vodné nádrže na Slovensku